Cennik

Wynajem całego domku : ofertę za pobyt przygotowujemy indywidualnie.
Wysokość ceny za pobyt zależy od terminu, ilości osób oraz ilości nocy.

Wielkość i rozkład domku:
8 osób – pokoje: 1/4 + 1/4

Zwierzęta oraz krótkie pobyty, po uzgodnieniu.

WARUNKI ZAKWATEROWANIA CHATA ZUBEREC

 1. W dniu przyjazdu klient może się zakwaterować od godziny 17:00.
 2. Jeśli czas zakwaterowania nie był wcześniej uzgodniony, klient jest zobowiązany zakończyć swój pobyt najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia, jednocześnie zwalniając pokój. Jeśli klient nie zakończy pobytu w wyznaczonym terminie, wynajmujący może go obciążyć kosztami za kolejny dzień.
 3. Klient w trakcie zakwaterowania jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia stanu, funkcjonalności, wyposażenia pokoju oraz do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich niedoskonałości czy szkód.
 4. Klient wyraża zgodę na wejście do jego pokoju przez cały okres pobytu, w celu wykonywania obowiązków wynikających z eksploatacji budynku - utrzymanie, awarie oraz sprzątanie.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, cenne rzeczy oraz dokumenty, które klient wnosi do chaty Zuberec.
 6. Możliwość przyjmowania gości w chacie istnieje tylko za zgodą właściciela, do godziny 22:00.
 7. W całym obiekcie, również w pokojach obowiązuje całkowity zakaz przenoszenia sprzętu, wykonywania napraw czy jakiejkolwiek ingerencji w odbiorniki radiowe, telewizyjne oraz jakichkolwiek instalacje.
 8. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz używania własnych urządzeń elektrycznych. Nie dotyczy to urządzeń elektrycznych używanych do higieny osobistej klienta ( maszynki do golenia lub masażu, suszarki do włosów itd.)
 9. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano obowiązuje cisza nocna.
 10. Psy oraz inne zwierzęta mogę być zakwaterowane tylko po wcześniejszym zezwoleniu właściciela obiektu. Obowiązuje zakaz pozostawiania zwierząt bez opieki w chacie. Zwierzęta nie mogą spowodować żadnych szkód w obiekcie. Opłata za pobyt zwierząt ustalana indywidualnie z właścicielem chaty. Właściciel może wymagać przed przyjazdem o przywiezienie własnej pościeli.
 11. Klient ma prawo do korzystania z całego wyposażenia wynajmowanego pokoju. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Przy wymeldowaniu klient jest zobowiązany do wyłączenia urządzeń elektrycznych i oświetlenia pomieszczeń, zamknięcia okień i drzwi oraz pozostawienia obiektu w stanie, w którym go zastał przy zakwaterowaniu.
 13. Klient płaci za nocleg w dzień przyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej z właścicielem obiektu.
 14. Za nocleg oraz inne usługi klient zobowiązany jest do zapłaty zgodnie z uzgodnioną ofertą cenową.
 15. Skargi i wszelkie sugestie dotyczące obiektu należy zgłaszać do właściciela chaty.
 16. Te zasady zakwaterowania dostępne są dla klientów na naszej stronie internetowej. Prosimy o zapoznanie i dostosowanie się do zasad.
 17. W całym obiekcie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA I CHODZENIA W BUTACH.
 18. W obiekcie znajdują się wywieszone zasady przeciwpożarowe. Goście zakwaterowani są zobowiązani do przestrzegania tych zasad w czasie całego swojego pobytu.
 19. Gość ma prawo korzystać z parkingu przy obiekcie, który nie jest strzeżony.
 20. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zakwaterowania od momentu wynajmu. W przypadku naruszenia właściciel obiektu ma prawo żądać natychmiastowej naprawy, a w przypadku powtarzającego się naruszenia zażądać zakończenia pobytu bez rekompensaty finansowej lub obciążyć go kosztami za wyrządzone szkody.
W Habovce 01.01.2020

WSTĘPNA REZERWACJA

Przydatne informacje

Kontakty
Cennik
Warunki zakwaterowania